Posts Tagged ‘ashton kutcher’

Celebrities Training Brazilian Jiu Jitsu

Many celebrities are finding out what we’ve all known for a long time. Brazilian Jiu Jitsu is awesome! Check out this article about Ashton Kutcher training BJJ. You can try our Brazilian Jiu Jitsu program in Totowa, NJ for 30 FREE days! ASHTON KUTCHER TRAINING JIU JITSU

More »